Nauka u službi učitelja joge

Nauka u službi učitelja joge je kredo Minimal Joge i definiše moj pristup jogi. Reč je o primeni naučnog metoda. Onima koji se pitaju šta, zašto i kako odgovor delimično leži u tekstu ispod. Prvo sam predstavio problem, odnosno šta. Zatim sam objasnio zašto. Detaljnije o tome kako sam napisao u tekstu koji pominjem na kraju ovog pisanije. Ako vas zanima, a vi kada stignete do kraja kliknite, pa pročitajte.

 

Pisao: Mihailo Kotarac

Šta, odnosno u čemu, je problem?

Za razliku od poziva inženjerke, arhitekte, psihološkinje, defektologa ili medicinske sestre… učitelj joge nije zaštićeno zanimanje. To znači da svako, ko poželi, može da se nazove učiteljem joge. Da, tako je jednostavno. Da je moja baba Slavka, za života, htela da za sebe kaže da je učiteljica joge, ne bi postojala instanca koja bi to mogla da joj to ospori. Ista situacija je i danas.

Šta smo mi, škola joge ili joga stil?

Šta je MINIMAL YOGA®, škola joge ili joga stil? je pitanje koje često čujemo od vežbača na našim časovima, od zainteresovanih za naš kurs za instruktore joge, ali i od polaznika našeg kursa, odnosno budućih učitelja joge. Odgovor je kratak i jasan, i glasi: i jedno i drugo. Prvo smo koncipirali stil pa smo napravili školu. Tim redosledom se vodimo i u ovom tekstu gde ilustrujemo razlike, kroz prizmu četiri (4) oblasti kojima se bavimo u okviru instruktorskog kursa, odnosno četiri (4) kamena temeljca u našoj školi za instruktore joge.

Oblasti su:

1) filozofija i istorija joge,

2) jogijske tehnike i praktike,

3) anatomija, fiziologija i biomehanika, i

4) učiteljski zanat i praksa.

Šta je MINIMAL YOGA®, škola joge ili joga stil?

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica je priča o…

… Jeleni, polaznici našeg kursa za instruktore joge,

… našoj školi u kojoj negujemo analitičko i kritičko razmišljanje i

… naučnom metodu i kako ga primeniti.

naučni metod i kurs za instruktore joge? Čemu uopšte spoj?

Drugačije rečeno, tekstom „Naučni metod i kurs za instruktore joge…” pojašnjavamo kredo Minimal joge i suštinu našeg pristupa. Bavimo se naučnim, istraživačkim metodom i to na praktičnom primeru naše polaznice Jelene i njene želje da se ozbiljno i studiozno pozabavi temom koja je jako zanima: sekvenca „Pozdrav Suncu”.

Scroll to top