Šta smo mi, škola joge ili joga stil?

Šta je MINIMAL YOGA®, škola joge ili joga stil? je pitanje koje često čujemo od vežbača na našim časovima, od zainteresovanih za naš kurs za instruktore joge, ali i od polaznika našeg kursa, odnosno budućih učitelja joge. Odgovor je kratak i jasan, i glasi: i jedno i drugo. Prvo smo koncipirali stil pa smo napravili školu. Tim redosledom se vodimo i u ovom tekstu gde ilustrujemo razlike, kroz prizmu četiri (4) oblasti kojima se bavimo u okviru instruktorskog kursa, odnosno četiri (4) kamena temeljca u našoj školi za instruktore joge.

Oblasti su:

1) filozofija i istorija joge,

2) jogijske tehnike i praktike,

3) anatomija, fiziologija i biomehanika, i

4) učiteljski zanat i praksa.

Šta je MINIMAL YOGA®, škola joge ili joga stil?

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica je priča o…

… Jeleni, polaznici našeg kursa za instruktore joge,

… našoj školi u kojoj negujemo analitičko i kritičko razmišljanje i

… naučnom metodu i kako ga primeniti.

naučni metod i kurs za instruktore joge? Čemu uopšte spoj?

Drugačije rečeno, tekstom „Naučni metod i kurs za instruktore joge…” pojašnjavamo kredo Minimal joge i suštinu našeg pristupa. Bavimo se naučnim, istraživačkim metodom i to na praktičnom primeru naše polaznice Jelene i njene želje da se ozbiljno i studiozno pozabavi temom koja je jako zanima: sekvencom „Pozdrav Suncu”.

Scroll to top