Nauka u službi učitelja joge

Nauka u službi učitelja joge je kredo Minimal Joge i definiše moj pristup jogi. Reč je o primeni naučnog metoda. Onima koji se pitaju šta, zašto i kako odgovor delimično leži u tekstu ispod. Prvo sam predstavio problem, odnosno šta. Zatim sam objasnio zašto. Detaljnije o tome kako sam napisao u tekstu koji pominjem na...

Šta smo mi, škola joge ili joga stil?

Šta je MINIMAL YOGA®, škola joge ili joga stil? je pitanje koje često čujemo od vežbača na našim časovima, od zainteresovanih za naš kurs za instruktore joge, ali i od polaznika našeg kursa, odnosno budućih učitelja joge. Odgovor je kratak i jasan, i glasi: i jedno i drugo. Prvo smo koncipirali stil pa smo...

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica

Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica je priča o… … Jeleni, polaznici našeg kursa za instruktore joge, … našoj školi u kojoj negujemo analitičko i kritičko razmišljanje i … naučnom metodu i kako ga primeniti. Drugačije rečeno, tekstom „Naučni metod i kurs za instruktore joge…” pojašnjavamo kredo Minimal...

Scroll to top