OSNOVNA OBUKA ZA INSTRUKTORE JOGE

Osnovna obuka za instruktore joge je sertifikovana prema standardima Yoga Alliance®, najvećeg međunarodnog udruženja učitelja i škola od Japana, preko Indije i Evrope, do Amerike, u kojoj se i nalazi sedište udruženja.  

Osnovna obuka za instruktore joge – trajanje

Osnovna obuka za instruktore joge u Minimal joga školi trenutno traje 6 meseci i proteže se od oktobra do aprila meseca naredne godine. Časovi se održavaju vikendima, uglavnom dva puta mesečno. Obuka je organizovana uživo i online. O detaljima se dogovara tokom treninga, jer je to jedini način da se ostane fleksibilnim i da se adekvatno odgovori na potrebe kako polaznika tako i predavača.

Marica Papaluoka - Instruktorka - osnovna obuka za isntruktore joge

Postavljanje temelja: obuka za instruktore joge, prvi deo

Prvi segment obuke za instruktore joge se proteže preko tri vikenda. U ovom delu kursa postavljamo temelje. 

Prvog vikenda jogu posmatramo iz ptičje perspektive i smeštamo je u širi kontekst prirode i društva, govoreći o univerzumu, evoluciji, kulturi i civilizaciji. O istom trošku upoznajemo se sa istorijom i filozofijom discipline, a sve to je prošarano vežbama za zagrevanje tela. Dakle, tokom ovog vikenda učite ne samo istoriju nego i kako da pametno, a bezbedno, zagrejete vežbače.

Drugi vikend je rezervisan za osnovne sekvence i asane koje ih čine. Ideja je da se na ovaj način naprave stabilne osnove za dalju obuku. Kada se izliju ti temelji mnogo je lakše dodavati detalje i posebnosti. Tokom ovog vikenda počinje i rad na učiteljskom, odnosno instruktorskom zanatu. 

Treći vikend prvog dela obuke rezervisan je za anatomiju, fiziologiju i biomehaniku. Predavač je Lazar Pavlović, fizioterapeut sa dugogodišnjim iskustvom u medicini i odličnim poznavanjem ljudskog tela. Lazar polaznike provodi kroz male tajne velikih majstora i daje alate neophodne za poznavanje osnova kretanja ljudskog tela.

Prvi deo je dakle rezervisan za postavljanje temelja kako bi spremni i zagrejani krenuli dalje u izgradnju lične joga kuće.


Obuka za instruktore joge, drugi deo:
zidovi, vrata i prozori

Drugi deo obuke za instruktore joge je najduži i traje šest vikenda. Nakon što su tokom prva tri vikenda postavljeni temelj, u narednih šest zida se unutrašnjost kuće.  

Četvrtog vikenda priprema se telo i um za dalji trening i priča se o funkcijama asana. Ovo je momenat kada počinje detaljno bavljenje pozicijama i analiza kroz instrukcije, poravnanja, položaje, disanje… Uz sve to, uči se i kako da se kroz asistencije bude učenicima od pomoći, ali i kako koristiti pomagala, odnosno joga cigle, trake, jastuke, stolice, zidove… 

Naredna četiri vikenda (5-8) nastavljamo da se bavimo pojedinačnim asanama organizovanim u celine i grupe. I teorijski i praktično ih rastavljamo i sastavljamo, probamo, testiramo, prilagođavamo svom telu i mogućnostima, a biće ukratko i o takozvanoj suptilnoj anatomiji.

Devetog vikenda obuka za joga instruktore se vraća onome što smo učili na samom početku i idemo dublje u filozofiju joge. Deveti vikenda zaokružujemo kako bi reflektovali šta se promenilo. Gde smo danas, a gde smo bili na početku? Bavimo se i savremenom jogom upoznajući se sa školama i stilovima koji i danas postoje.

Obuka za instruktore joge, treći deo: krov na kući

Treći deo obuke za instruktore joge namenjen je praktičnoj primeni onoga što smo naučili. Pored toga meditiramo, ali i produbljujemo postojeća znanja smeštajući jogu u svakodnevni život.

Meditacija je u početku bila tema desetog vikenda. Tokom ovog vikenda bavili smo se teorijom i praksom meditacije. Međutim u konsultacijama sa polaznicima promenili smo pristup. U toku intenzivnog programa, koji počinje u decembru, upoznajemo se i probamo nekoliko različitih tehnika. Ovaj deo treninga uglavnom radimo online odnosno gledamo se preko kamera i monitora.

Sumiranje svega što je obuka za instruktore joge donela, dešava se pretposlednjeg vikenda. Timski rad, učiteljski posao, refleksije na temu joge kao poziva, brušenje učiteljskih veština, marketing za joga učitelje, potraga za ličnim prednostima i manama i kako da ih prevaziđemo ili prihvatimo. I ovog vikenda nam dolaze gosti: Jelena Radovanović, makretinška ekspertkinja koja će nam pomoći da iskomuniciramo svoj put, kako sebi, tako i drugima.

Poslednjeg vikenda je završni, dvodelni ispit. Prvi deo ispita je u pisanoj formi. Drugi deo je praktične prirode, što znači da je došlo vreme da odlučimo kom opanci, a kom obojci. Uspešnim polaganjem ispita završava se naša obuka za instruktore joga. 

Osnovna obuka za instruktore joge – sadržaji

5 celina u 4 oblasti

Osnovna obuka za instruktore joge - 4 nastavne oblasti

Osnovna, dvestosatna obuka za instruktore joge podeljna je u pet celina, odnosno četiri oblasti. Ove četiri oblasti se prožimaju i kombinuju tokom celog treninga i nisu podučavane hronološki jedna za drugom nego zajedno, jedna sa drugom.

Prvu oblast čine istorija i filozofija joge. Ona je temelj celog treninga. Minimal joga, naša škola za instruktore joge, gaji sekularan i neutralan pristup, potkrepljen istorijskim dokazima, baziran na istraživanjima i strogo kontekstualizovan. Kritička analiza i savremeno tumačenje jogijskih narativa iz ugla čoveka XX i XXI veka je prioritet. Spiritualnosti ili vera je privatna stvar svakog polaznika, a ne politika škole. 

Druga oblast nam omogućava da jogijske telesne položaje, odnosno asane smestimo gde im je i mesto, u ljudsko telo. Zbog toga anatomija, fiziologija i biomehanika čine veoma važan deo našeg treninga. Profesionalci, gosti-predavači i eksperti u oblastima fizioterapije i medicine objašnjavaće nam ljudsko telo i njegove anatomske sisteme uzimajući u obzir najnovija praktična i teorijska saznanja u oblasti fiziologije i biomehanike. Teoriju isprobavamo na sopstvenom telu analizirajući je apliciranjem takozvane iskustvene anatomije sa ciljem da na najpraktičniji način shvatimo šta je važno i kako bezbedno držati časove i voditi učenike.

Jogijske tehnike i vežbe je najveća nastavna oblast i samim tim i najduži deo treninga. Naša osnovna obuka za instruktore joge nudi detaljan pregled velikog broja joga pozicija (asana), tehnika disanja odnosno pranajama i različitih meditacija. Trening počinjemo telesnim vežbama a završavamo umnim, jer se pokazalo da je lakše podići nogu, nego fokusirati um. Teoriju testiramo u praksi. 

Metodologija joga nastave i praktične vežbe je četvrta oblast i sastoji se iz dve celine. Tokom ovog dela treninga bolje ćeš upoznati sebe kao joga instruktorku ili instruktora i naravno večitim učenikom. Biće reči o karakteristikama profesionalnog i pouzdanog učitelja joge, o tome kako se vode učenici, kako im se asistira na njihovom (ne tvom!) putu i kako im se taj put olakšava, kako se prilagođavamo različitim ciljnim grupama, kako koncipiramo i organizujemo čas, kako radimo u timu, a kako sami, gde su granice privatnosti i šta je etika joge itd.

Druga celina se tiče praktičnih vežbi i idealna je prilika da sa kolegama i učiteljima razmeniš iskustva i pokažeš naučeno. Ovo je najbolje vreme da radiš na sebi, budeš tu za druge i da se oprobaš kao joga instruktor, kao kolega, kao budući instruktor joge i večiti đak željan novih iskustava.

Scroll to top