PREDAVAČI NA KURSU ZA INSTRUKTORE JOGE

 

Predavači na kursu za instruktore joge su iskusni joga instruktori i eksperti iz srodnih oblasti. Mi smo naša prva, međunarodna joga škola nastala istovremeno u Beogradu na Balkanu, u Berlinu u centru zapadne Evrope i u Larnaki, na Kipru, na Mediteranu. Naš tim čine joga učitelji, entuzijaste i profesionalci iz srodnih oblasti. Obuhvatamo različite discipline: psihologiju, komunikologiju, socijalni rad, medicinu, biznis & administraciju, socijalnu psihologiju, etnologiju & kulturologiju, fizioterapiju & masažu, sport…

Naš pristup jogi je multidisciplinaran, timski, i iznad svega baziran na relevantnim naučnim istraživanjima. Predavači su predstavljeni ispod, po oblastima i abecendnom redu. Svi predavači nisu angažovani na svim kursevima. Neki predaju samo u Beogradu, neki samo u Berlinu, a neki samo na Kipru.

Osnivači/ce škole i predavači/ce na kursu za instruktore joge u oblastima jogijske tehnike, trening i praksa

Mihailo Kotarac – osnivač Minimal joge

Predavači na kursu za instruktore joge - Mihailo Kotarac

Mihailo Kotarac, osnivač Minimal joge je jogu počeo intenzivno da praktikuje 2013 godine u Berlinu. Inicijalni uticaj na Mihailov pristup jogi imao je Brajan Kest, kojeg mu je kao učitelja preporučila upravo Ana Bogdanović (↓). Prvi instruktorski trening apsolvirao je 2016. u nameri da produbi teorijska znanja potrebna za master rad na temu međusobnog uticaja joge i digitalnih medija. Posao instruktora joge ni u naznakama nije bio planiran i kompletni je nus proizvod ove odluke. Istraživački i docentski rad na univerzitetu, u oblasti metodologije naučnog istraživanja u društvenim naukama, definiše njegov pristup jogi.

Iako je prvu knjigu o jogi kupio još 1994. godine, ideja da u jogi leže odgovori na sva pitanja mu nikad nije bila bliska. Zbog toga je kroz treninge i radionice nastavio školovanje u drugim filozofijama i srodnim disciplinama: funkcionalnom treningu, majndfulnes meditaciji i drugim tehnikama opuštanja, taiči, čigong itd. Sve ove discipline su uticale na formiranje filozofije i prakse Minimal joge. 

Bazirano na neprekidnom usavršavanju, u kombinaciji sa iskustvima sakupljenum tokom rada sa zdravim i sa osobama sa zdravstvenim teškoćama, Mihailo je razvio koncept Minimal joge, stil i školu joge bazirane na sekularizaciji discipline, naučnim istraživanjima u oblasti i oslobađanju od mitova i praznoverja. Od samog početka Minimal joga je koncept registrovan i zaštićen u zavodu za patente Evropske Unije.

Fokus Mihailovog interesovanja je joga kao meditativna praksa, istorija i filozofija joge. 


 

Ana Bogdanović – suosnivačica Minimal joge

Predavaci na kursu za instruktore joge - Ana Nikolic

Ana Bogdanović se 2018. godina priključila osnivačkom timu Minimal joga škole. Ona vežba jogu od 2005. godine eksperimentišući sa svim stilovima koji su joj se našli na putu. Prvi instruktorski kurs završila je 2006. godine od kada je pohađala i brojne seminare i radionice. Kao instruktorka radi od 2010. godine, a dve godine nakon toga otvorila je i Surya Yoga studio u Beogradu na Vračaru.

Oslanjajući se na znanja koja je stekla studirajući psihologiju Ana jogu posmatra kao psihosomatsku disciplinu, koja najjasnije pokazuje neodvojivost tela i psihe. Za nju je joga alat koji dozvoljava da radom na fizičkom telu menjamo navike, stavove i obrasce ponašanja. Jednom rečju, joga je za Anu promena.

U jogi je najviše interesuju preciznost i detaljna poravnanja. U nameri da pridubi znanja u ovoj oblasti ona 2014. godine boravi tri meseca u Rišikešu u Indiji, učeći kod Uše Devi, jedne od najboljih učitelja takvog pristupa jogi. Boravak u Indiji i posvećenost vežbanju su iskustva koja su je najdublje promenila.


 

Marica Papalouka – suosnivačica Minimal joge

Marica Papalouka je učiteljica joge, suosnivačica i koordinatorka Minimal joga škole na Kipru.

Pored oca, instruktora meditacije, joga i srodne discipline su bile sastavni deo Maričinog života od najranije mladosti.  Dugogodišnje profesionalno bavljenje odbojkom i amatersko bavljenje drugim sportovima definišu njen odnos prema jogi i doprinos razvoju škole. Isto važi i za posao sudije rvanja, medicinsko obrazovanje i specijalizaciju za sportskog masera. 

Taj jedan, presudni, najizazovniji čas joge ispunjen različitim asanama koji ju je odveo na put učiteljskog treninga desio se na Kipru. To je bila inicijalna kapisla velike promene ne samo u njenom odnosu prema jogi nego i prema životu. Neposredno nakon učiteljskog treninga Marica se odlučila za profesionalnu karijeru instruktora joge, sa ambicijom da najvećem mogućem broju ljudi pruži šansu i mogućnost da osete koliko je joga zapravo dobra.

Marica drži grupne časove u nekoliko studija i nudi privatne časove MINIMAL JOGE u Larnaki na Kipru.


 

Ostali predavači na kursu za instruktore joge U Beogradu

Lazar Pavlović – strukovni fizioterapeut

Lazar Pavlović - predavač na kursu za instruktore joge

Lazar Pavlović je licencirani strukovni fizioterapeut sa dugogodišnjim iskustvom u samostalnom stručnom radu, kao i u okviru angažmana u državnim i privatnim zdravstvenim praksama i ustanovama socijalne zaštite. 

U Minimal joga školi Lazarov zadatak je da pomogne polaznicima intruktorskog kursa da što bolje upoznaju ljudsko telo koristeći kao bazu znanja u oblastima anatomije, fiziologije i biomehanike.


 

Dunja Rogošić

Dunja Rogosic - predavaci na kursu za instruktore joge

Dunja Rogošić je jedna od predavačica u školi koja jogu vežba od 2009. godine. Od 2014. godine, pretežno podučava i vežba dinamične stilove. Nastojeći da redovno unapređuje znanje i iskustvo, Dunja je učestvovala na velikom broju radionica, kod učitelja iz celog sveta. Od 2018. godine ona redovno odlazi u Indiju, u Majsor.

Dunja želi da približi dinamične joga stilove svetu i stvori zajednicu u kojoj će svi vežbači moći da pronađu podršku za svoju praksu i svakodnevni život.

Ona je završila kurs za joga instruktore pri Savezu joga udruženja Srbije. Pored toga kurs za operativne trenere završila je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu (TIMS) i poseduje zvanje – Sportski instruktor – specijalista joge. Za instruktorski rad u oblasti joge, Dunja ima licencu izdatu od strane Saveza joga udruženja Srbije.


 

Jelena Radovanović – Brending, marketing i komunikacija u oblasti joge

Jelena Radovanovic - predavaci na kursu za instruktore joge - Marketing

Jelena Radovanović

 


 

Sabine Klajn – instruktorka joge u Berlinu

“Joga za svakoga” je naslov bestselera autorke Karen Cebrov koji je Sabine Klajn kao tinejdžerka koristila, sama vežbajući jogu. Sličnim motom se i danas vodi dok podučava i mlado i staro: poštovanje i rad na trenutnim mogućnostima i individualnim potrebama pojedinca. 

Stil koji praktikuje potpuno je nezavisan od tradicija i striktno sekularan. Potvrđene, naučno proverene činjenice su joj mnogo važnije nego bilo kakva spiritualna potraga za smislom ili stremljenje estetskim idealima i predstavama o izgledu ljudskog tela.

U osnovi, Sabinini časovi su dinamična vinjasa joga koju vrlo često kombinuje sa drugim stilovima i formama pokreta (npr. Feldenkrais). Time se i njen pristup a i doprinos, značajno piklapa sa pristupom koji gaji Minimal joga

Sabine je prvi instruktorski završila 2012 i od tada se neprekidno nalazi na usavršavanjima što kroz dodatne treninge, kurseve, obuke i radionice  što oslanjajući se na sopstvene snage i istaživanja.


 

Scroll to top