O ŠKOLI


MINIMAL YOGA® je naša prva međunarodna škola joge. Prvo smo osnovali stil, a kratko zatim i školu 2017. godine. Trenutno radimo u Berlinu, Beogradu i Larnaki na Kipru.

Mihailo

Školu je osnovao Mihailo Kotarac u saradnji sa Anom Milatović i Maricom Papalouka. Informacije o ljudima iza projekta nalaze se na stranici NAŠ TIM.

Mihailo, Marica i Ana su rođeni u Valjevu 1978 godine u tadašnjoj Jugoslaviji. Svo troje su napustili Valjevo 1997. godine i otišli na različite strane. Svo troje se 2017, nakon dvadeset godina, ponovo sreli, kao učitelji različitih stilova joge i krenuli u zajednički poduhvat pod imenom MINIMAL YOGA®. Prvi cilj je već ostvaren: osnivanje prve međunarodne škole joge u Srbiji.


Sledeći cilj nam je najbolja škola joge. Zbog toga sa nama na MINIMAL JOGA programu rade eksperti i profesionalci u oblastima fizioterapije, medicine, psihologije, indologije itd.

Ana

Ideja vodilja MINIMAL YOGA® metode je kreiranje održivog, a sveobuhvatnog treninga za telo i um, sa mogućnošću da se isti razvije u način života. Zdravlje i vitalnost su na prvom mestu.


S obzirom da i sami dolazimo iz različitih jogijskih tradicija, tako smo osmislili i metod: kao kombinaciju postojećih stilova sa drugim sistemima meditacije i pokreta. Na kraju smo sve to uobličili oslanjajući se na savremena znanja i istraživanja o jogi, meditaciji, funkcijama ljudskog tela i pokreta, filozofiji, ali i srodnim disciplinama. Multidisciplinaran pristup bez dogmatskog načina razmišljanja. Tako mi to radimo!

Mihailo


MINIMAL YOGA® metod je studiozno osmišljen, sekularni pristup pokretu i meditaciji koji podržava otvoren, radoznao i kritički pristup životu savremenog čoveka. Znanja o fiziologiji, anatomiji i biomehanici igraju veoma važnu ulogu. Takav je i pristup tradiciji, istoriji, mitologiji i filozofiji joge: kritički i strogo kontekstualan.


Trudimo se da budemo otvorenog uma, ali ne prazne glave.


U želji da se ostvari najbolji mogući kvalitet, časovi kao i obuka za instruktore u MINIMAL YOGA® školi se odvijaju u malim grupama. Sam metod karakteriše:


– jasno struktuiran i sistematičan način prenošenja znanja,

– stimulacija nezavisnog, istraživačkog i ispitivačkog stava

– poredjenje kroz saradnju i poštovanje u atmosferi lišenoj takmičenja, kao i

– poštovanje i prihvatanje drugačijeg


MINIMAL YOGA® - O ŠKOLI

Fokus, kompetencija i jasnoća su nam jako važni, dok u isto vreme ostajemo prijateljski nastrojeni, voljni da pomognemo i relaksirani, kako bismo usput ostali i zdravi u glavi.

Škola trenutno nudi dvestosatni program obuke za instruktore joge sertifikovan od strane Yoga Alliance, najveće asocijacije škola i učitelja joge u svetu.


Želiš da saznaš više o školi? Prijavi se za bilten:

Scroll to top